Mario

Mario Renaer

  • Gewezen cavalerie onderrichter bij het Koninklijke escorte van de federale politie.
  • Erkend en gebrevetteerd meninstructeur zowel voor de Vlaamse liga paardensport (VLP) als voor nenopleiding tot koetsiersbrevet België (MKB)
  • Menexaminator VLP/MKB
  • Gediplomeerd en gespecialiseerd hoefsmid, oud leerling van de hoefsmederijschool te Anderlecht (doch niet meer praktiserend)
  • Wedstrijdmenner (nationaal en internationaal)
  • Oud leerling van Jean-Louis GUNTZ (Cadre Noir) en van Raymond WITHAGES